Продукти / Високоолеинов слънчоглед Слънчоглед Царевица Рапица Сорго Житни Торове Препарати

За нас е чест и отговорност да бъдем Ваши партньори!

Продукти / Високоолеинов слънчоглед Слънчоглед Царевица Рапица Сорго Житни Торове Препарати

За нас е чест и отговорност да бъдем Ваши партньори!

ЗА НАС ПРОДУКТИ КАТАЛОЗИ НОВИНИ КОНТАКТИ Моят.Пестицид YouTube

Инвестиционно Намерение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, „Пестицит” ЕООД (гр.Костинброд, Славянска” №2) информира жителите на село Сливак, община Хитрино за своето инвестиционно намерение – „ Обособяване на площадка за съхранение на оборски тор в имот с идентификатор № 67283.103.3 в землището на село Сливак община Хитрино”. Имотът е под наем, а за реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

За мнения и възражения се обърнете към община Хитрино отдел „Екология” или в деловодството на общината и кметство село Сливак.

Лице за контакти Георги Стоянов Георгиев тел.0897880157