КОНТАКТИ

“ПЕСТИЦИД” EOOД

гр. Шумен, ул. “Драгоман” 9

тел./факс: 054/800 273

за връзка с дистрибуторската мрежа:

0884 402 404

ОФИС ТЪРГОВИЩЕ
ул. Гладстон 4
0601 66 555
0888 392 254
0887 316 726
ОФИС РУСЕ
ул. Петко Д. Петков 9а, ет. 3
082 872 573
0888 199 047
0888 391 458
ОФИС ДОБРИЧ
ул. Тимок 20
0885 397 316
ОФИС ДУЛОВО
ул. Ст. Стамболов 4
0888 388 374
ОФИС НОВИ ПАЗАР
0885 397 318
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
0885 397 313
СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
0889 505 900
представител ВАРНА
0885 397 338
представител СОФИЯ
0889 505 900
представител ПЛЕВЕН
0882 266 070
представител ВРАЦА, МОНТАНА
0885 397 351

КАРТА