Мадара и Неда доказаха високите си качества в полетата както на Северна, така и на Южна България

Всички земеделски производители, които познават и работят с „Пестицид” ЕООД Шумен знаят, че екипът подбира и предлага възможно най-добрите продукти за земеделското производство – семена, торове, препарати и др.
В над 20-годишната си дейност, специалистите на фирмата доказаха, че работят професионално и без компромис за сметка на качеството в непрекъснат контакт по всяко време със своите клиенти и партньори. Не е случаен факта, че броят на фермерите независимо дали са от Южна или Северна България, които стават клиенти на „Пестицид” с всяка изминала година нараства. За това, че фирмата не само мери сили, но вече е наравно с най-добрите в бранша личи от богатото портфолио, което включва целият набор от най-качествени продукти и технологии за всяка култура.
В тази връзка, и в търсене на потвърждение за качеството на продуктите, предлагани от „Пестицид”, искаме малко по-подробно да се спрем на приключилата жътва на пшеницата. Знаем мнението на г-жа Блага Иванова – управител на фирмата, че „няма по-добри от сортовете, които са наши, родни и са селекционирани тук, при нашите условия”.
Вече повече от 5 години фирма „Пестицид” разпространява семената на успеха с двата сорта пшеница, които притежава: Мадара – собствена селекция и Неда, селекция на ДЗИ Ген. Тошево, за която има всички права за семепроизводство и разпространение за срок от 15 години.Имахме възможност да разговаряме със зърнопроизводители както от Южна, така и от Северна България, които са включили в сортовата си структура единият или двата сорта пшеница на „Пестицид”. Те бяха любезни да споделят своите впечатления от посевите и разбира се да ни кажат, какви са резултати за тази година.
На всички задавахме едни и същи въпроси – каква площ обработват, колко от нея е с есенници, колко от тях са със сортовете пшеници на „Пестицид” и какви добиви са получили.

Запрян Коев – ЕТ „Запрян Коев Авото”, гр. Съединение, обл. Пловдивска
Обработвам 5000 дка, 1600 от тях сея с пшеница. Вече 4-та година за цялата площ използвам само сортовете Мадара и Неда, които взимам от фирма „Пестицид”. За тях мога да кажа, че са студоустойчиви и високодобивни. Тази година средният ми добив е 500 кг/дка, като от Мадара е малко по-висок. От „Пестицид” взимам и всички семена за пролетни култури, торове и препарати за РЗ.

Димитър Димитров – ППК „Красен”, с. Красен, обл. Русенска
Обработвам 8200 дка, от тях 3200 дка с есенници. Сея сортовете Мадара и Неда от 4-5 години, дори ние сме първите, които сяхме Мадара преди още да има име. Поддържаме делови партньорски връзки с „Пестицид” повече от 10 години. Земите, които кооперацията обработва са доста разнородни по категория, затова и добивите са различни. Въпреки това мога да кажа, че тази година те са от 400 до 766 кг/дка от двата сорта. Имаме полета и с 660 кг/дка от сорт Мадара, а от масов посев сорт Неда даде 525 кг/дка. Освен пшеници от „Пестицид” взимам и ечемик тяхно семепроизводство, както и хибриди царевица и слънчоглед на фирмите, които представляват.
Николай Пасков – ЗП от с. Кладенци, Добричка обл.
Обработвам 4000 дка земя от тях с есенници т. г. имах 1600 дка. За пръв път сях Неда и много съжалявам, че не съм сял цялата площ с нея. От 250 дка от сорта получих среден добив от 700 кг/дка, ожънах я преди дъждовете при 12,5-13% влага и зърното е много качествено. От „Пестицид” вече четири години купувам семената за царевица 0- хибридите Декалб, които не просто са добри, а са перфектни и ми дават изключително добри добиви. Също така от фирмата се снабдявам със семената за слънчоглед от хибридите на Peu Semences и LG, както и продукти за растителна защита.

Гюнайдин Юнузов от с. Близнаци, обл. Шуменска, Кооп. „Васил Левски”
Обработвам 12 000 дка. Средните ми добиви тази година са 600 кг/дка от ечемика и 612 кг/дка от пшеницата. Мадара и Неда – за мен това са изключителни сортове, аз ги сея от 2 години и вече виждам, че другите сортове пшеници в сортовата ми структура определено им отстъпват по добив. Миналата година Мадара беше първо размножение и добивът ми беше още по-висок. За предстоящата сеитба ще увелича площите с двата сорта. От „Пестицид” купувам и семената от рапица и съм много доволен. Добивите от хибридите на Peu Semences в тази трудна година при мен бяха отлични: Сапфир даде 400 кг/дка, а от Нептун прибрах по 380 кг/дка.

Йордан Момчев – ЗП от с. Телериг,  Добричко
Обработвам 11 000 дка на които отглеждам полски култури. С пшеница тази година имах 4700 дка, от тях 2000 дка със сорт Неда. Сея я от 3 години и досега винаги бие останалите сортове по добив. Мисля да увелича площите от Неда с над 50% от структурата на пшеницата. Средният ми добив т. г. е 550 кг/дка, а от Неда – 680 кг/дка. Имам площи на които тя бие останалите сортове с над 150 кг/дка повече. Миналата година имах добиви от Неда по 720 кг/дка, но тази година късно паднаха дъждовете в нашия регион – след 24 май и условията бяха по-неблагоприятни.
Йордан Танев – ЕТ „Венат – Йордан Танев”, с. Преславен, Старозагорско
Обработвам 10 000 дка, 70% от тях са с есенни култури. Пшеницата тази година е на площ 4700 дка. Имам и от двата сорта. Неда е на семенен участък от 100 дка, получих добив от 684 кг/дка, а от Мадара добивът ми е 634 кг/дка.

Светослав Димитров – ЗКПУ „Възраждане”, гр. Сливо поле, Русенско
„Обработваме 3500 дка от тях 1350 дка с пшеница. Би било доста скромно ако кажа, че от сортовете Мадара и Неда имам добри резултати – те просто са отлични. От Мадара т. г. получих от 580-620 кг/дка, представи се много добре. Сея Неда за 3-та година, която също ми даде много добър добив. Доволен съм и от двата сорта, защото са адаптирани за нашите климатични условия и при спазване на технологията се отплащат много добре. Ще ги сея и в бъдеще на база моя опит и резултатите, които получавам.”
От разговорите ни с клиентите на „Пестицид” можем да обобщим, че всички те бяха единодушни в положителните си оценки по отношение на добив и качество на двата български сорта пшеница – Мадара и Неда, собственост на фирмата. Впечатлени са и от професионализма и коректността на екипа към тях и безусловно заявиха, че ще продължат съвместната си дейност. Защото, както каза Светослав Димитров от гр. Сливо поле, Русенско: „фирма „Пестицид” има много добри взаимоотношения с най-сериозните фирми, обслужващи агросектора. Ние производителите само можем да се възползваме от това, като използваме висококачествените продукти и технологии, които специалистите на фирмата предварително изпитват и подбират за нас”. Тези думи най-добре обясняват на какво се дължи позитивната оценка на всички земеделски производители, които работят с фирма „Пестицид”.

източник: www.fermera.bg