Мадара и Неда доказаха високите си качества в полетата както на Северна, така и на Южна България

Всички земеделски производители, които познават и работят с „Пестицид” ЕООД Шумен знаят, че екипът подбира и предлага възможно най-добрите продукти за земеделското производство – семена, торове, препарати и др.