Инвестиционно Намерение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, „Пестицит” ЕООД (гр.Костинброд, Славянска” №2) информира жителите на село Сливак, община Хитрино за своето инвестиционно намерение – „ Обособяване на площадка за съхранение на оборски тор в имот с идентификатор № 67283.103.3 в землището на село Сливак община Хитрино”. Имотът е под наем, а за реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

За мнения и възражения се обърнете към община Хитрино отдел „Екология” или в деловодството на общината и кметство село Сливак.

Лице за контакти Георги Стоянов Георгиев тел.0897880157

“Селското стопанство и всичко за него”, Добрич – 05–09.08.2014

И тази година в началото на август в Добрич се събраха всички, заинтересовани от новостите в земеделието.
ПЕСТИЦИД отново успя да събере значителен брой посетители на щанда си. Continue reading

“Селското стопанство и всичко за него” е мотото на панаира в Добрич от 27.08 до 31.08.2013 г.

Добричкият панаир, съчетаващ в себе си добрите традиции, представя чрез изложителите новите възможности за българското земеделие.

Фирма “Пестицид” отново показва класа и иновативност при представянето си.
Continue reading