“Селското стопанство и всичко за него” е мотото на панаира в Добрич от 27.08 до 31.08.2013 г.

Добричкият панаир, съчетаващ в себе си добрите традиции, представя чрез изложителите новите възможности за българското земеделие.

Фирма “Пестицид” отново показва класа и иновативност при представянето си.
Continue reading

Мадара и Неда доказаха високите си качества в полетата както на Северна, така и на Южна България

Всички земеделски производители, които познават и работят с „Пестицид” ЕООД Шумен знаят, че екипът подбира и предлага възможно най-добрите продукти за земеделското производство – семена, торове, препарати и др.